Hams Fuente La Virgen

מקור חדשות לפי נושאים: IBERICOS המקור VIRGIN

Fuente La Virgen הוא אחד המאסטרים המוכרים ביותר של חזיר בארצנו והחביב על המומחים הגדולים. התמחה בשר וחצץ בלונים באיכות הטובה ביותר. כל פיסה Fuente La Virgen זה ניתן להשוות באופן מושלם עם המס המפורסם ביותר בספרד.