Bodegas Coruña del Conde

Bodegas Coruña del Conde

יינות מן היקב קורוניה דל קונדה, שנעשו בעיר קסטילה y ליאון הנושא את אותו שם. תחת כתם של יינות של אדמות קסטיליה ולאון, הם מייצרים אדומים עם אישיות שאין לטעות בה. יינות ספרדיים משוכללים בסגנון הצרפתי, עם נוכחות גדולה של עץ משולב עם שליטה רבה.