Iberian Chorizo

Iberian Chorizo

את chorizo ​​האיברי אותנטי שנעשו על ידי שיטות מסורתיות. חזק ומתובל במקצת, כפי שהכתיבה המסורת.